Služby

  • Pozdĺžne delenie zvitkov a pások na pásky s orezom – delenie zvitkov a pások z materiálu zákazníka v cene práce (VCP).
  • Orezávanie zvitkov – úprava „prírodných“ hrán zvitkov na presný rozmer v požadovanej tolerancii – VCP.
  • Prevíjanie zvitkov a pások – prevíjanie zvitkov a pások na menší priemer – VCP.
  • Priečne delenie zvitkov na tabule – delenie zvitkov z materiálu zákazníka v cene práce (VCP).
  • Priečne delenie zvitkov na presné prístrihy – delenie s použitím dvoch liniek PDL + PRDL.
  • Balenie produkcie – podľa požiadaviek odberateľa.
  • Brúsenie na guľato – brúsenie sady kotúčových nožov a valcov max.dĺžky 1000mm s max.vonkajším priemerom 250mm
  • Zabezpečenie dopravy

Kontaktná osoba: p.Vlk Ľubomír – výrobný riaditeľ (+421 911 628 600) – konzultácia, cenová ponuka, termín.